jodełka francuska

Jodełka francuska, jodełka węgierska, jodła klasyczna – charakterystyka

Jodełka francuska, jodełka węgierska, jodła klasyczna, parkiet dębowy – z tradycją w nowoczesność. Nowe trendy w Naszych mieszkaniach. Opis Klasyfikacji Klasa Natur – sęki szpilkowe do 8mm, kolorystyka naturalna dla dębu europejskiego, bez bielu. Klasa Rustic A – sęki zdrowe do 20mm, sęki ciemne i otwory po sękach nadpsutych do 10mm (zaszpachlowane), zróżnicowany kolor, zakorki i zabitki 3mm x 10mm, …