Charakterystyka parkietu dębowego warstwowego (jodła francuska + klasyczna)

Natur – sęki szpilkowe do 8mm, kolorystyka naturalna dla dębu europejskiego, bez bielu.

Rustic A – sęki zdrowe do 20mm, sęki ciemne i otwory po sękach nadpsutych do 10mm (zaszpachlowane), zróżnicowany kolor, zakorki i zabitki 3mm x 10mm, bez bielu.

Rustic B – sęki zdrowe do 50mm, sęki ciemne i otwory po sękach nadpsutych do 20mm (zaszpachlowane), przebarwienia suszalnicze dopuszczalne, zakorki i zabitki dopuszczalne, biel wewnętrzny dopuszczalny.