Charakterystyka deski jesioniowej warstwowej

Natur – sęki szpilkowe do 8mm, kolor biały na całym przekroju.

Rustic A – sęki zdrowe do 35mm, sęki ciemne i otwory po sękach nadpsutych do 20mm (zaszpachlowane), przebarwienia twardzielowe, zakorki i zabitki 5mm x 30mm.

Rustic B – sęki zdrowe do 80mm, sęki ciemne i otwory po sękach nadpsutych do 40mm (zaszpachlowane), przebarwienia twardzielowe, zakorki i zabitki dopuszczalne.