Charakterystyka deski dębowej warstwowej

Natur – sęki szpilkowe do 8mm, kolorystyka naturalna dla dębu europejskiego, bez bielu.

Rustic A – sęki zdrowe do 35mm, sęki ciemne i otwory po sękach nadpsutych
do 20mm (zaszpachlowane), zróżnicowany kolor, zakorki i zabitki
5mm x 30mm, bez bielu.

Rustic B – sęki zdrowe do 90mm, sęki ciemne i otwory po sękach
nadpsutych do 40mm (zaszpachlowane), przebarwienia suszalnicze
dopuszczalne, zakorki i zabitki dopuszczalne, biel wewnętrzny dopuszczalny,
rdzeń dopuszczalny, pęknięcia czołowe 5mm x 200mm (zaszpachlowane).